desatero

Desatero pro rodiny s dětmi s handicapem

1.       Včasná diagnóza - návštěva lékaře a odborníků (neurolog, fyzioterapeut, ortoped). Včasná návštěva lékaře je velmi důležitá a není ji vhodné při jakýchkoliv pochybách ve vývoji dítěte odkládat.

2.       Kontaktovat Ranou péči – organizace, která pomáhá rodinám s dětmi do 6. let věku se speciálními potřebami. Navštěvuje rodiny doma, v  přirozeném prostředí dětí.

3.       Kontaktovat nejbližší SPC – pomohou s rozvojem dítěte, pomoc při umísťování dítěte do školky (školy). Práce s dítětem.

4.       Pokud se Vám rodina začíná pod vlivem onemocnění svého dítěte rozpadat, nebo neumí tuto velmi stresující a vyčerpávající situaci sami zvládnout - nebojte se požádat o psychologickou pomoc.

5.       Většina rodin pečující o dítě se speciálními potřebami se ocitne ve finanční tísni - navštivte, nejbližší sociální odbor informujte se, na jaké dávky sociální pomoci máte nárok např. příspěvek na péči, sociální příplatek a jiné.

6.       Informujte se u svého lékaře či na vaší zdravotní pojišťovně o možnostech lázeňské péče.

7.       Vyberte vhodné kompenzační pomůcky, které vám pomůžou v péči o vaše dítě, a informujte se o možnostech jejich financování. Pokud nato vaše vlastní finanční prostředky nestačí (tyto pomůcky bohužel bývají velmi drahé) oslovte sociální odbor, pojišťovnu, nadace.

8.       Snažte se o nemoci svého dítěte dozvědět co nejvíce informací třeba pomocí internetu. Spojte se s rodinami, které bojují se stejnou diagnosou jako vy - sdílená bolest, je poloviční bolest!!!

9.       Informujte se o možnostech respitní a asistenční péče ve vašem okolí.

10.     Vyhledejte organizace ve vašem okolí, které Vám mohou pomoci (finančně, potřebnými informacemi,  pořádají volnočasové aktivity, setkávání rodičů...)
TOPlist