desatero

 

Desatero pro rodiče nedonošeného dítěte

 

1.     Myslet pozitivně.

2.       Věř dítěti, že to zvládne.

3.       Vědomě přijmout, smířit se s tím, že všechno je tak, jak má být. Tzn., že všechno, co se           děje, i když je to negativní, má svůj smysl, proč se to tak muselo stát. Většinou to                     pochopíme (vysvětlení nalezneme) až později.

4.       Věřit sobě, že to zvládneme. Přijmout narození nedonošeného dítěte jako dar a zároveň           výzvu něco dokázat.

5.       Důležitá je psychická, ale i fyzická podpora tatínka, ale také celé rodiny. Příznivě                       působí na dítě, pokud je kladně přijato maminkou, tatínkem i ostatními členy rodiny,                 tzn. bez předsudků, bez obav a strachů.

6.       Prokládat péči rodičů o dítě chvílemi odpočinku, relaxace bez dítěte. Můžeme tak předejít syndromu vyhoření.

7.       Dodržovat doporučení lékařů a sestřiček z neonatologického oddělení.

8.       Vytlačit pocity selhání, méněcennosti, nahradit je pocitem jistoty, sebevědomí,                         odhodlání bojovat.

9.       Snažit se neustále dítě podněcovat, rehabilitovat tak, aby se jeho vývoj posouval stále            dopředu. Ale zároveň respektovat možnosti dítěte (fyzické i psychické) s ohledem na              jeho nedozrálost. Dítě nepřetěžovat.

10.   Schopnost radovat se i z  maličkých pokroků dítěte.

Uvědomte si, že v tom nejste sami, rodin s nedonošenými dětmi je spousta.  Neuzavírejte se před okolním světem. Není důvod se stydět. Velice pomáhá kontakt, setkávání se s ostatními rodinami nedonošených dětí, předávání si informací, zkušeností. Velice podněcující je také kontakt s dětmi fyziologicky narozenými a jejich rodinami. 

Uvědomit si, že i já jsem od první chvíle, kdy jsem spatřila své dítě, začala sbírat zkušenosti, které budu moci v budoucnu předat dalším maminkám nedonošených dětí, tedy tím budu mít příležitost pomoci dalším lidem a uvědomit si tak, že to je právě ten důvod, proč to tak mělo být, proč se to mělo stát právě mně – viz. naplnění bodu č. 3.

 

 

 

 

 


TOPlist